Welkom

Minolo BV contractmanagement

Contractprocessen vragen om een samenspel van specialistische kennis, ervaring en consequente toepassing. Minolo heeft kennis en ervaring van het gehele proces van systematisch en efficiënt beheer van contracten, het maximaliseren van de financiële en operationele resultaten en het minimaliseren van risico’s bij contracten.

Minolo biedt bedrijven ondersteuning, advies en diensten bij:

  • Het opstellen, of het assisteren bij het opstellen, van contracten
  • Het reviewen van contracten, gedurende de looptijd van het contract maar ook bij de totstandkoming
  • (Tijdelijke) invulling van de positie van contractmanager voor het uitnutten en bewaken van contracten
  • Het opstellen en invoeren van contractmanagement-processen
  • Het geven van juridisch advies over nieuwe of lopende contracten of over contractmanagement
  • Europees aanbesteden

Minolo is daarin flexibel maar altijd gedreven en betrokken. Zij neemt de zorgen van de opdrachtgever uit handen, maar laat eigendom, verantwoordelijkheid en de controle bij de contract-eigenaar.

Minolo is gespecialiseerd in (technische) diensten- en IT-contracten, zowel in projecten als in bouw- en beheersituaties; zowel voor de aanbestedende partij als voor aanleverende bedrijven.

Minolo kan in iedere fase van de contractmanagement-cyclus worden ingezet, voor advies en voor support.