Onze diensten

Contracten kennen altijd een begin en een eind. Het begin is het vaststellen van de “deliverables” en de acceptatiecriteria; het eind is de oplevering en acceptatie. In alle fasen van de contractmanagement-cyclus biedt Minolo diensten en ondersteuning in de vorm van MeeDENKEN en MeeDOEN!

Meedenken door…

De belangrijkste review van een contract is natuurlijk voordat die wordt getekend voor overeenkomst! Minolo scant contracten en adviseert op de aanwezigheid van zwakke en sterke aspecten. Ook kan zij aangeven wat er dan zou moeten worden aangevuld of gecorrigeerd.

Contracten worden, na het aangaan, vaak pas weer uit de kast gehaald wanneer zij aan het eind van hun looptijd zijn. Dat is vrijwel altijd te laat! Er is dan vaak al niet meer op het contract te sturen!

Zoals alle zaken die juist moeten worden bestuurd, moet een contract ook tussentijds worden bekeken: “is het nog wel juist wat we doen?”, “krijgen we de juiste deliverables?”. Dat geldt voor beide partijen in contracten en niet alleen voor core-business contracten maar ook voor eigen toeleveranciers!

Minolo heeft twee ervaren contract-juristen in dienst.

Omdat zij beiden uit de praktijk voortkomen hebben zij een frisse en soms ook onconventionele blik op het afdekken van risico’s.

Uiteraard zijn de adviezen in lijn met het Burgerlijk Wetboek en andere wetten.

Meedenken bij…

Hoewel alle partijen van goede wil zijn, dreigen er altijd situaties waarin partijen elk een andere verwachting van elkaar kunnen hebben. Meestal moet de oorzaak daarvoor in het “bepaalde” in het contract zelf worden gezocht.

Contractenrecht zelf is duidelijk over conflictafhandeling, over plichten en rechten. Een gang naar de rechter, of ook wel arbitrage, is daarin een reële optie. Voordat het zover komt, zijn diverse andere oplossingen mogelijk. Mediation is in de praktijk een goede manier gebleken om tijd, kosten en vooral irritatie te voorkomen.

Minolo heeft kennis en ervaring in het Europees aanbesteden.

In de wirwar van formele regels, kan zij de juiste gang van zaken aangeven en bewaken. Van objectieve beoordelingscriteria tot aan formele bekendmakingen. Natuurlijk kan zij ook actief daaraan deelnemen.

Meedoen door…

Vaak worden contractmodellen van de andere partij gebruikt. Maar waarom niet een contract naar eigen model en inrichting? Een contract is per slot van rekening “vormvrij”? En maatwerk “past” altijd beter!

De belangrijkste redenen van een contract is dat zij beide partijen oplevert wat uiteindelijk is gewenst en anderzijds dat risico’s worden afgedekt.

Het niet goed definiëren van de “deliverable” is een van de twee grote fouten die in contracten worden gemaakt!

Minolo stelt contracten voor bedrijven op die aan de juridische eisen van een contract voldoen: het afdekken van risico’s. Daarnaast zorgt zij ervoor dat de juiste “deliverable” worden vastgesteld. Natuurlijk met alle noodzakelijke randvoorwaarden en afspraken. Maatwerk!

De belangrijkste review van een contract is natuurlijk voordat die wordt getekend voor overeenkomst! Minolo scant contracten en adviseert op zwakke en sterke aspecten. Ook kan zij aangeven wat er dan zou moeten worden aangevuld of gecorrigeerd.

Contracten worden, na het aangaan, vaak pas weer uit de kast gehaald wanneer zij aan het eind van hun looptijd zijn. Dat is vrijwel altijd te laat! Er is dan vaak al niet meer op het contract te sturen!

Zoals alle zaken die juist moeten worden bestuurd, moet een contract ook tussentijd worden bekeken: “is het nog wel juist wat we doen?”, “krijgen we de juiste deliverables?”. Dat geldt voor beide partijen in contracten en niet alleen voor core-business contracten maar ook voor eigen toeleveranciers!

De positie van Contractmanager is binnen bedrijven niet altijd evident. Vaak gaat een contract direct van Inkoop naar de interne eigenaar, naar een project of naar een beheerder; het wordt maar al te vaak maar zeer beperkt of zelfs helemaal niet overgedragen. De contractmanager zorgt daar wel voor.

Het niet goed overdragen van contracten, het inbedden in de eigen organisatie, is de tweede grote fout die m.b.t. contracten in bedrijven wordt gemaakt!

In grote (IT-)projecten heeft de Projectmanager wel meer aan zijn hoofd dan papierwerk. Toch blijft het contract de kern en daardoor altijd leidend. Een Contractmanager kan voor de Projectmanager die zorg uit handen nemen. Hij kan de gang van zaken aan het contract toetsen, bewaken en daarop rapporteren. Ook in beheersituaties.

De rol van een Contractmanager is wezenlijk anders dan die van de inkoper (gericht op kosten) en de accountant (gericht op financiën) die zelf ook vrijwel nooit deelnemen in projecten of beheer.

Inhuur van specialistische diensten doet een bedrijf alleen wanneer dat maar af en toe nodig is.

Veel bedrijven hebben echter zoveel contracten (juist van hun eigen toeleveranciers) dat het al snel zinvol is om contractmanagement in eigen beheer te gaan doen.

Meedoen bij…

Minolo heeft kennis en ervaring in het Europees aanbesteden. In de grote wirwar van formele regels en wetten, kan zij de juiste gang van zaken aangeven en bewaken. Van objectieve beoordelingscriteria tot aan formele bekendmakingen.